Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Vita


Dolce e' la vita a chi bene le vuole. Batocchi.


La vita ...l' ombra di un sogno fuggente. G. Carducci.


Una vita inutile e' un' opera magica. G.D' Annunzio.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου