Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Natura


La natura non fa nulla di inutile. AristoteleLa natura ha delle perfezioni per mostrare che e' l' immagine di Dio e dei difetti per mostrare che ne e' soltanto l' immagine. Pascal.La natura, il vicario di Dio onnipotente. Chaucer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου