Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Il passato


...tutto, del passato, puo' diventare materia di sogno, argomento di leggenda. G.Bassani.


Il buon passato...il tempo e' sempre buono quando e' andato. Byron.


Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. Horkheimer - Adorno.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου