Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

La volonta'


La volonta' puo' e deve essere motivo d' orgoglio piu' dell' ingegno. Balzac


La volonta' parla ancora quando la natura tace. Rousseau.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου